Saturday, December 15, 2007

Mari Berbahasa

Antara 'Tentang' dan 'Terhadap'

Penggunaan Kata Sendi Nama “Tentang” dan “Terhadap” (Petikan dari KLIK DBP)

Saudara Ketua Editor,
Dalam penulisan seharian saya sering keliru dengan penggunaan kata sendi nama “tentang” dan “terhadap”. Bagaimanakah perbezaan penggunaan kata sendi nama tersebut dalam ayat.

Sekian, terima kasih.

Mohd Roslee Said,
Sungai Besar,
Selangor Darul Ehsan.


__________________________________________________________

Saudara,
Kata sendi nama “tentang” digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan perkara, keadaan atau se-suatu hal yang membawa maksud rujukan. Contohnya seperti dua ayat yang berikut, “Mereka berbincang tentang masalah ekonomi negara”, “Tentang perkara itu, kami perlu merujuk ketua kami dahulu”.

Kata sendi nama “terhadap” pula biasanya digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan manusia, haiwan atau benda yang juga menunjukkan rujukan tertentu. Contohnya, “Kasih sayang Mariam terhadap ibu bapanya elok dicontohi”. Ada juga penulis yang cenderung menggunakan kata sendi nama “terhadap” sebagai unsur yang bermaksud rujukan umum. Dalam hal ini penggunaannya harus diganti dengan kata sendi nama “tentang”. Contohnya seperti ayat yang berikut, “Penghulu itu mengambil berat terhadap kebajikan orang-orang kampung”; yang betulnya, “Penghulu itu me-ngambil berat tentang kebajikan orang-orang kampung”.

Untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang penggunaan kata sendi nama, saudara boleh merujuk buku Tatabahasa Dewan, di bawah tajuk Kata Tugas.