Saturday, November 24, 2007

Pesanan Syamsudin al-Babibli

(Dipetik dari blog Faezatul Herda)

Pesan Syamsudin al-Babibli, "Janganlah seseorang itu menulis kecuali untuk merealisasikan tujuh tujuan."

1-Menulis mengenai sesuatu perkara yang belum pernah ditulis orang
2-Menulis untuk menyempurkan sesuatu yang pincang
3-Menulis untuk menjelaskan yang samar
4-Menulis untuk merumus dan meringkaskan agar kondisinya kejap tanpa mengabaikan isi-isi penting
5-Menulis untuk menampilkan sesuatu yang tidak teratur agar keadaannya dalam turutan dan bersistem
6-Menulis untuk menbetulkan kesilapan penulis terdahulu.
7-Menulis untuk mencantumkan faktor-faktor yang punya kesinambungan agar keadaanya dalam kronologi yang berentetan.


Penulis wajar melengkapkan diri dengan aset penting yang diekstrak dalam ajaran Islam. Penulis muslim hendaklah berpandukan kepada beberapa seperti ilmu komunikasi, kewartawanan, penulis yang mempunyai kekutan bahasa, teknik penyiaran berita dan lain-lain.

Selain dari itu penulis hendaklah memahami beberapa silibus khusus dan sesuai mengenai;
1-Al-Quran, tafsir dan ulum al-Quran
2-Hadis dan Mustolah Hadis
3-Muqarran Adyan
4-Isme-isme dan idealogi terkini seperti sekularisme, zionisme, komunisme, existensialisme, pragmatisme, materialisme, darwinisme dan lain-lain.
5-Manhaj dan teknik dakwah
6-Sirah Rasulullah
7-Pengetahuan asas Bahasa Arab
8-Tasawwur dan aqidah Islam
9-Syariat Islam dan hukum-hukum Feqh seputar kehidupan seharian
10-Akhlak Islam


Mandala penulisan merupakan wadah interaksi antara penulis dan khalayak pembaca. Angkatan penulis ini sedayanya menyalur kembali apa yang terkandung dalam sel-sel memori, perasaan dan idea untuk dilahirkan agar bisa menyentuh khalayak dengan tujuan memberitahu, mendidik, memujuk dan menghibur. Penulis sewajarnya memiliki sifat-sifat yang termaktub di dalam al-Quran al-Karim;
1-Sifat ikhlas
2-Jujur
3-Sabar
4-Peka dan bawa isu-isu semasa agar tidak leka membicarakan isu lapuk dan ketinggalan zaman
5-Bersungguh-sungguh menyebarkan warisan Islam dalam setiap persoalan atau isu sehingga ia bisa menjadi trend berfikir masyarakat madani
6-Ketajaman minda. Mampu merungkai persoalan siapa, apa, dimana, mengapa dan bagaimana disamping menelurkan watak dan perwatakan.
7-Ketenangan minda dan rasional.
8-Retorik. Mahir membina pelbagai struktur ayat dan sentiasa bermain dengan rencam diksi dan khazanah perbendaharaan kata
9-Bersifat kritis. Bijak menilai karya yang baik dan lemah. Mampu membuat penyuntingan karya sendiri.