Thursday, April 3, 2008

Trailer: Bila Tuhan Berbicara!

Persembahan pentomin 'Bila Tuhan Berbicara' adapatasi dari Novel-Drama Faisala Tehrani, 5 April, Di Royal College of Surgeon in Ireland, Dublin. Anjuran Persatuan Pelajar Islam Malaysia Ireland.

No comments: