Sunday, March 2, 2008

Sayembara Puisi Maghribi 2008 (SEMPURI 08)

SEDANG BERLANGSUNG, JULUNG-JULUNG KALINYA
SAYEMBARA PUISI UNTUK PELAJAR-PELAJAR LUAR NEGARA DI MAGHRIBIIni hanya hebahan. Untuk entri sila skrol ke bawah


1.0 PENGENALAN

Sayembara Puisi Maghribi 2008 merupakan sayembara yang pertama kali diadakan oleh Grup Karyawan Luar Negara (GKLN) untuk pelajar-pelajar Malaysia di Maghribi. Grup Karyawan Luar Negara merupakan sebuah grup yang diwujudkan untuk para pelajar Malaysia yang menuntut di serata dunia, luar dari negara Malaysia. Menyedari tentang kepentingan dan keperihatinan terhadap bidang sastera, grup ini sedikit demi sedikit mampu menarik minat para mahasiswa dan mahasiswi Maghribi dalam bidang ini. Menerusi sayembara ini, ia menekankan genre penulisan puisi dan seterusnya membawa tema Islami bagi keduanya. Melalui usaha ini, bertepatan dengan bidang Pengajian Islam yang didalami oleh kebanyakan pelajar, diharapkan dapat membantu dalam mempertingkat penghayatan juga kesedaran dari aspek kerohanian dan Islam. Pendedahan terhadap bidang sastera ini merupakan titik tolak baru untuk para pelajar, sekaligus mempertajam potensi dan bakat ke arah yang lebih tinggi.

2.0 OBJEKTIF

Terdapat beberapa objektif yang dihasratkan melalui Sayembara Puisi Maghribi 2008 ini :-

2.1- Memperkenalkan bidang sastera dalam menyampaikan mesej dakwah yang dibawa disamping meningkatkan kekuatan dalam penghayatan dalam aspek keagamaan menerusi puisi yang dibawa.

2.2- Mendedahkan kepada para pelajar dalam penglibatan bidang sastera bukan sahaja pada segi potensi dan bakat tetapi penting dalam penjanaan pemikiran diri sendiri dan masyarakat khususnya tentang isu-isu semasa umat Islam.

2.3- Memperluaskan ruang lingkup yang dipelajari iaitu bukan sahaja dengan hanya membaca tetapi diaplikasi dalam bidang penulisan.

2.4- Memberi peluang kepada para pelajar untuk mengetengahkan minat yang sedia ada ke arah sistem yang lebih tersusun dan mencungkil bakat yang sedia ada.

2.5- Memperkenalkan para penulis baru dari kalangan pelajar Malaysia di Maghribi ke arah peringkat yang lebih tinggi samada dikalangan penulis-penulis di Malaysia atau arus perdana.

3.0 PELAKSANAAN

3.1- Syarat-syarat penyertaan

3.1.1- Sayembara ini terbuka kepada semua Mahasiswa Malaysia yang menuntut di Maghribi

3.1.2- Untuk setiap karya mestilah sesuai dengan tema umum iaitu kemurnian agama Islam dan tiada tema khusus ditetapkan.Karya-karya boleh menyentuh bidang sepeti dakwah dan tarbiyah,kritikan sosial,isu-isu semasa dunia Islam, kekacauan ekonomi negara-negara Islam, keamanan dan kezaliman khususnya yang melanda negara-negara Islam, sejarah Islam, ketamadunan kerajaan Islam, kemajuan umat Islam di masa hadapan samada dari aspek sains dan teknologi dan aspek-aspek lain yang berkaitan

3.1.3- Setiap peserta bebas menghantar bilangan puisi namun hanya satu hadiah sahaja layak dimenangi oleh setiap peserta. Hadiah ditawarkan untuk tempat Pertama, Kedua, dan Ketiga serta dua hadiah saguhati.

3.1.4- Setiap karya puisi hendaklah merupakan hasil penulisan asli dan belum pernah disiarkan oleh mana-mana bahan cetakan dan belum pernah menyertai sebarang peraduan lain dan tidak pernah disiarkan di mana-mana blog. Karya ciplak, plagiat atau terjemahan tidak akan diterima.

3.1.5- Setiap karya yang dihantar tidak akan dipulangkan dan pihak penganjur berhak memanjangkan karya tersebut ke peringkat lebih tinggi dengan izin penulis dan hak cipta karya tetap di tangan penulis.

3.1.6- Tarikh tutup penyertaan adalah pada 27 Februari 2007.


3.2- Kaedah pelaksanaan 3.2.1- Sebagai menghebahkan Sayembara Puisi Maghribi 2008 ini, iklan akan disebarkan menerusi komuniti YahooGroups PMMM.

3.2.2- Segala pertanyaan yang berkaitan tentang sayembara ini dan penghantaran karya bolehlah merujuk emel yang diberikan. (rujuk 3.3.2)

3.2.3- Menjelang tarikh tutup penyertaan, kesemua manuskrip karya yang diterima akan dihantar kepada panel-panel hakim yang akan dilantik.

3.2.4- Keputusan yang akan dinilai dan kemudian akan diumumkan di YahooGroups PMMM dan weblog GKLN. Penyampaian hadiah akan dimaklumkan kemudian.

3.3 Penyertaan

3.3.1 Puisi – Tajuk adalah bebas dan bertema islami

Mengikut format puisi yang ditetapkan dan mematuhi hukum Bahasa Melayu
1)Tajuk puisi
2) Nama pena (jika ada)
3) Isi puisi

3.3.2 Setiap penyertaan hendaklah dihantar kepada nama berikut sebelum tarikh tutup 27 Februari 2007
Ainaa Mardhiah Suhaimi ( ainaazikri@yahoo.com )
Khadijah Khalilah Abdul Rashid (khadijahkhalilah@yahoo.com )

3.3.3 Setiap peserta dikehendaki melengkapkan butir-butir diri di bawah :

Nama penuh :
Nama pena (jika ada) :
Nombor kad pengenalan ( Malaysia ):
Bidang pengajian :
Nama universiti :

4.0 PENUTUP

Semoga Sayembara Puisi Maghribi 2008 ini mendapat sokongan dan sambutan yang menggalakkan dari setiap pelajar Malaysia yang menuntut di Maghribi dan seterusnya dapat merealisasikan objektif yang digariskan. Diharap agar bidang sastera ini mendapat tempat bagi pihak sasaran bukan sahaja masa ini tetapi untuk masa akan datang.

No comments: