Thursday, December 25, 2008

Sayembara Puisi dan Cerpen Berunsur Islam (IPEM)Sempena Minggu Penghayatan Islam (MPI)

Anjuran IPEM (Ikatan Penulis Mahasiswa Malaysia di Indonesia) dengan kerjasama PKPMI


Syarat-syarat :

1. Terbuka kepada semua ahli IPEM dan PKPMI.

2. Setiap karya yang dihantar hendaklah bersesuaian serta mencerminkan kemurnian agama Islam itu sendiri.

3. Cerpen hendaklah tidak kurang 1200 patah perkataan dan tidak lebih 2500 patah perkataan. Setiap puisi tidak lebih dari 2 mukasurat.

4. Hasil karya hendaklah asli ( bukan saduran atau terjemahan) , belum pernah tersiar atau diterbitkan di mana-mana media cetak dan belum pernah menyertai sebarang peraduan lain. Sekiranya karya tersebut pernah disiarkan di blog, diharapkan dapat menarik balik sajak tersebut dari blog sebelum keputusan diumumkan.

5. Setiap peserta bebas menghantar bilangan cerpen/puisi namun hanya satu hadiah sahaja layak dimenangi oleh setiap peserta. Hadiah ditawarkan untuk tempat Pertama, Kedua, dan Ketiga untuk masing-masing genre.

6. Setiap karya yang dihantar tidak akan dipulangkan dan pihak penganjur berhak menyiarkan karya tersebut (di majalah Polaroid, blog IPEM atau PKPMI) tanpa perlu izin rasmi penulis, namun hak cipta karya tetap di tangan penulis.

7. Emailkan karya anda dan sertakan nama, angkatan dan nombor telefon ke ipem.makassar@gmail.com dengan subjek email dimulai dengan tulisan ‘MPI’ dan diikuti oleh genre dan judul karya anda.
Contoh : MPI – Puisi – Gerimis di Palestin.

8. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 30 Desember 2008 (jam 2400).

9. Terma dan syarat tertakluk pada pindaan.

No comments: